JM Slideshow Responsive

Regenboogturnen

Regenboogturnen

De groep regenboogturnen bestaat uit turnsters die 1 uur per week extra trainen buiten de reguliere gymlessen. In deze training wordt veel aandacht besteed aan de basis van het turnen.

Gedurende het seizoen wordt er gekeken hoe de vooruitgang is om een zo goed mogelijk beeld van de turnster te krijgen. Voor deze groep is er een aparte trainer die deze groep gedurende het hele seizoen begeleid. Tevens neemt deze groep deel aan een aantal wedstrijden.

IMG 0661

email this page