JM Slideshow Responsive

Kerstvakantie

Kerstvakantie

In de nieuwsbrief van oktober j.l. is per abuis vermeld dat de kerstvakantie op 17 december begint. Dit moet 24 december zijn, zie ook vakantierooster.

email this page